ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ , කළුතර , වැල්ලවාය හා කුරුණෑගලින්

ගෙවුණු දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1466 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි, කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඒ අතරින් පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි දේශීය පුද්ගලයින්  අතරින් වාර්තා වී ඇති අතර ඉතිරි ආසාදිතයින් 1451 දෙනා හඳුනා ගෙන ඇත්තේ, දේශීයවයි.

හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 228 ක්.

කොළඹ මහ නගර සභා කලාපයෙන් ආසාදිතයන් 94 යි.

ඊට අමතරව, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 209 ක් වාර්තා වුණා.

දිවුලපිටියෙන් ආසාදිතයන් 25 යි.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 172 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

කුරුණෑගලින් ආසාදිතයන් 42 යි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 133 දෙනෙකු සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතියන් 119 දෙනෙකු ද වාර්තාවී තිබෙනවා.

කළුතර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 61 යි.

දඹුල්ල නගරයෙන් ආසාදිතයන් 41 යි.

මොණරාගලින් ආසාදිතයන් 58 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 43 ක් වැල්ලවායෙන්.

ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 104, 952 ක් වන අතර තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 9,209 කි.

 

පුවත යවන්න