ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ මහ නගර සභාව ,පිලියන්දල ,කළුතර හා කුරුණෑගලින්

ගතවූ දිනය තුල දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 24කින් ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති අතර මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය සටහන් වූයේ , කිසිදු ආසාදිතයෙකු වාර්තා නොවූ දිස්ත්‍රික්කය ලෙසයි.

හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර, එම සංඛ්‍යාව 533 ක්.

කොලඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් ආසාදිතයන් 146 යි.
පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 129ක් , වැල්ලම්පිටියෙන් ආසාදිතයන් 27 ක් මුල්ලේරියාවෙන් ආසාදිතයන් 31 ක් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 19ක් වාර්තා වුණා.

ඊට අමතරව, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයින් 145 දෙනා බැගින් වාර්තා වී ඇති අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 107කි.

කළුතර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 61 ක් හා පානදුරින් 29 ක් වාර්තා වුණා.

කුරුණෑගල නගරයෙන් ආසාදිතයන් 33 යි.

ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 106, 484 ක්.

සම්පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 95445ක්.

 

 

පුවත යවන්න