ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පිලියන්දල, පානදුර , අනුරාධපුරය හා සීදූවෙන්

මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ (03) වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව විදේශයන්හි සිට පැමිණි පුද්ගලයින් අතරින් හඳුනා ගත් ආසාදිතයින් 48 දෙනා ද ඇතුළුව දෛනික සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ, 1891 ක් ලෙසයි.

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 24කින් ම ඊයේ ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති අතර හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 387 ක්.

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් 64 ක් , පිලියන්දලින් 81 ක් හා පාදුක්කෙන් ආසාදිතයන් 25ක් වාර්තා වුණා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 297 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.

සීදුවෙන් 52 ක් හා නිට්ටඹුවෙන් 49ක් හඳුනා ගැණුනා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 330 ක් වාර්තා වුණා.

පානදුර දකුණෙන් 58 ක් හා මීගහතැන්නෙන් 52 ක් ලෙසයි ආසාදිතයන් හඳුනා ගැණුනේ.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 102 ක්.

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 71 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 57 ක් අනුරාධපුරය නගරයෙන්.

 

පුවත යවන්න