ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹින්

කොරෝනා ආසාදිත 2,682ක් ඊයේ (08) දිනයේ වාර්තා වු අතර ඉන් වැඩිම පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 602ක් හඳුනාගත් බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වන ගම්පහින් 434ක් , කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 113ක් වශයෙන් ආසාදිතයන් වාර්තා වී ඇත.

එසේම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 270ක්, නුවරඑළිය 119ක්, රත්නපුර 119ක් හා මඩකලපුවෙන් 222ක් ලෙස ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබෙන බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

පුවත යවන්න