ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹින්

ගතවූ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් 253 දෙනා අතරින් වැඩිම පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ආසාදිතයින් 53 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 42 ක් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 38 ක් වාර්තා වුණා.
ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් අතරින් 15 ක් විදෙස්ගතව සිට පැමිණි පුද්ගලයන්.
මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් අතරින් 87,629 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් බැහැරව ගොස් ඇති අතර ආසාදිතයින් 2,834 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා.

පුවත යවන්න