දිස්ත්‍රික්ක තුනක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අටක් හුදකලා කරයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පොල්හේන, හිරළුගෙදර, කළුඅග්ගල සහ අස්වැන්නවත්ත නැගෙනහිර යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් අද රාත්‍රී 8.00 සිට හුදෙකලා කෙරේ.

මේ අතර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් මිරිස්වත්ත සහ පැලැන්වත්ත උතුර සහ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම් සහ ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් පුම්අපුහාර් ග්‍රාම නිලධාරී වසමද අද රාත්‍රී 8.00 සිට හුදෙකලා කර ඇති බවයි යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න