ගම්බිම් බලා යන කර්මාන්ත ශාලා සේවකයින්ට සෞඛ්‍ය උපදෙස් දැඩිව පිළිපදින්නැයි උපදෙස්

සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ගම් බිමි බලා යන කර්මාන්තශාලා සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සෞඛ්‍ය උපදෙස් දැඩිව පිළිපැදිය යුතු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසනවා.

උත්සව සමයේ පැය 24 පුරා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සේවයේ යොදවා ඇති බවයි ඒ මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ.

https://youtu.be/urvRQDxTBwM
පුවත යවන්න