ගම ලස්සන වගේම ගැමි ජීවිතයත් ලස්සන විය යුතුයි – ජනපති

ගම ලස්සන වනවා මෙන්ම ගැමියන්ගේ ජීවිත ද ලස්සන විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අද :13- පෙරවරුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේල උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මීමුරේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පැවති ගම සමග පිළිසඳර 10 වැනි වැඩසටහනට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සදහන් කළා.

ප්‍රදේශයේ ඉඩම් ගැටළුට කඩිනම් විසඳුම්දී දීමටල විදුලි අලිවැට යතාවත් කර සක්‍රීය කිරීමට කඩිනම්න් පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපතිතුමා විසින් නියම කරනු ලැබීය.

මීමුරේ – කුඹුක්ගොල්ල – කයිකාවල විද්‍යාලවල ගුරු හිඟය පියවීමටත්ල පරිගණක කාමරල පුස්තකාල ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයටත් උපදෙස් දෙනු ලැබිණග ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල්වල සහ දහම්පාසල්වල අඩු පාඩුකම් සපුරාදීමට ද තීරණය කෙරිණග පාසල් තුනටම පොදු වන සේ ගුරු නිවසක් ඉදිකර දීම කෙරෙහිත් ජනාධිපතිතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

ගම්මානවල ඇල අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණයල පානීය ජල ගැටළුවට විසඳුම් දීම ප්‍රදේශයේ තවත් මූලික අවශ්‍යතා දෙකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. සන්නිවේදන හා අන්තර්ජාල පහසුකම් කඩිනමින් වැඩිදියුණු කිරීමට ද තීරණය විය.

පුවත යවන්න