ගල්කිස්සට දිස්වූ ශ්‍රී පාද කන්ද හා හිරු උදාවූ සුන්දර දසුන (VIDEO)

ශ්‍රී පාද කඳුවැටිය පසුපසින් හිරු උදාවන ආකාරය දැක්වෙන සුන්දර දසුනක් පටිගත කිරීමට ආචාර්ය කාවන් රත්නතුංග මහතා සමත්ව තිබෙනවා.
ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයට මෙම දසුන දිස්වන අවස්ථාවේදීයි ඔහු එම දර්ශනය පටිගත කර තිබුණේ.

පුවත යවන්න