ග්ලැසියර කඩා වැටීමෙන් අතුරුදන්ව සිටි 136 දෙනා මිය ගිහින්

ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ශී ග්ලැසියරයක් කඩා වැටීමෙන් අතුරුදන්ව සිටි පුද්ගලයන් 136 දෙනා මරණයට පත්ව ඇති බව ප්‍රකාශ වී තිබෙනවා.
ඉන්දීය බලධාරීන් අද නිවේදනය කළේ එම පිරිස මිය ගිය බවට සලකා පරීක්ෂණ අවසන් කරන බවයි.
පසුගිය පෙබරවාරි 8 වනදා මෙම ග්ලැසියරය කඩා වැටුණු අතර ඊට පහතින් තිබූ ඉදිකරමින් පැවැති වේල්ලක කම්කරුවන් එම අනතුරට ගොදුරු වුණා.
ඒ අනුව සිද්ධියෙන් මිය ගිය ගණන 200කට ආසන්න බවයි නිවේදනය කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න