ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 2ක් හුදකලා කෙරේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකක් අද (29) උදෑසන 6.00 සිට හුදෙකලා කර තිබේ.

කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේ, ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොලොන්නාව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිංහපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සංහිඳ සෙවන නිවාස සංකීර්ණය හැර සෙසු ප්‍රදේශ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කැලණිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ගල්බොරැල්ල 100 වත්ත යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදෙකලා කළ බවයි.

මේ අතර නුවරඑළිය, ගම්පහ, ගාල්ල මඩකලපුව හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හා ප්‍රදේශ 11 ක් අද (29) උදෑසන සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරිණ.

 

පුවත යවන්න