ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 5ක් වැසෙයි / 42 ක් යළි විවෘතයි

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 5ක් හුදෙකලා කළ බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

සින්නෝරානි,පලමීන්මඩු, තිරුචෙන්දූර්, කල්අඩිවෙල්ලූර් සහ නොචිමුනායි ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පුනෝචිමුනායි ගම හැර අනෙකුත් ගම් එලෙස හුදකලා කර තිබුණා.

මේ අතර මාතලේ, නාඋල, දඹුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශ හා දිස්ත්‍රික්ක 6 ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 42ක හුදෙකලා බව ඉවත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න