ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 82 ක ලොක්ඩවුන් හෙට අලුයමින් අවසන්

දිස්ත්‍රික්ක 12 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ඇතුළු ප්‍රදේශ 82 ක හුදකලාබව හෙට (21) අලුයම 4.00 ට අවසන් කරන බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එලෙස හුදකලාබව ඉවත් කරනු ලබන ප්‍රදේශ පහතින්….

පුවත යවන්න