ග්‍රාම සේවා වසම් 26ක හුදකලා බව ඉවතට

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කර තිඛෙනවා.

දිස්ත්‍රික් 7ක ග්‍රාම සේවා වසම් 26ක් මෙලෙස හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

පුවත යවන්න