ගාමිණි සෙනරත්ට එරෙහි නඩුව දිනපතා විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණි සෙනරත් මහතාට එරෙහි නඩුව හෙට සිට දිනපතා විභාගයට ගැනීමට ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කළා.

ඒ ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට අයත් මිලියන 500ක මුදලක් සාපරාධි ලෙස සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට ඔහු ඇතුළු සිව් දෙනකුට එරෙහිව නීතීපතිවරයා විසින් ගොනුකර ඇති නඩුවට අදාළවයි.