ගාල්ලේ දී ඇස්ට්‍රාසෙනිකා පිටින් පැමිණි අයට දීම ගැන පරීක්ෂණ CIDයට

ගාල්ලේදී ඇස්ට්‍රා සෙනිකා කොවිඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව  බස්නාහිර පළාත ඇතුළුව පිට පළාත්වලින් පැමිණි අය වෙත ලබාදීම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ වන විට අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

එම පරීක්ෂණයේ ලබාගන්නා කරුණු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

ගාල්ලේ ජනතාවට ලබාදීමට තිබූ ඇස්ට්‍රා සෙනිකා එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාවෙන් මාත්‍රා ප්‍රමාණයක් මෙසේ පිටපළාත්වල අය වෙත ලබාදී තිබුණි.

සංචරණ සීමා තිබියදී මෙම සිදුවීම සිදුව තිබූ අතර වෛද්‍යවරුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්, රාජ්‍ය සේවකයන්, පොලිස් නිලධාරීන් හා ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළු පිරිසකට මෙසේ එන්නත ලබාදී තිබූ බවට තොරතුරු වාර්තා විය.

පුවත යවන්න