ගාසා තීරයේ මාධ්‍ය ගොඩනැගිල්ලත් විනාශ කරයි/ ත්‍රස්තයන් එහි සැගවී සිටි බව ඊශ්‍රායලය කියයි (VIDEO)

ගාසා තීරයේ පිහිටි ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් හා අල් ජසීරා පුවත් සේවාවල කාර්යාල පිහිටි ගොඩනැගිල්ල ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයකින් විනාශවී තිබෙනවා.
අල් ජසීරා පුවත් සේවය එහි දර්ශන සහිතව මෙම සිදුවීම වාර්තා කළා.
ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් පුවත් සේවයද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ මෙම ප්‍රහාරය පිළිබද කම්පනයට පත්වූ බවයි.
මහල් 12කින් යුක්ත අල් ජාලා ගොඩනැගිල්ල මෙසේ විනාශ කර තිබුණේ ප්‍රහාරයට විනාඩි 90කට පෙර අනතුරු අඟවමිනුයි.
ප්‍රහාරයෙන් පසු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඊශ්‍රායලය පවසන්නේ මෙම ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් හමාස් සංවිධානයේ බුද්ධි කාර්යාලයක් ලෙස හා අවි රැදවීම සඳහා යොදවා ඇති බවයි.
ප්‍රහාරය අවස්ථාවේ පවා ත්‍රස්තවාදීන් එම ගොඩනැගිල්ලේ සැගවී සිටි බවයි ඊශ්‍රායලය අවධාරණය කළේ.

පුවත යවන්න