ගෑස් මිල 575 කින් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඒ වෙනුවෙන් පත් කළ අමාත්‍ය අනු කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමන ලෙස ගෑස් සමාගම් විසින් සිදුකර ඇති ඉල්ලීම් පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය අනුකමිටුව අද (21) පෙරවරුවේ රැස්වූ අතර එම අවස්ථාවේ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමක් සිදුනොකළ යුතු බවට තීරණය වූ බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළා.

ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම් විසින් මිල ඉහළ දැමීමක් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අධිකාරියට අවස්ථා කිහිපයකදී ඉල්ලීම් සිදුකර තිබෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 670කින් ඉහළ දැමිය යුතු බවට එක් සමාගමක් ඉල්ලීම් සිදුකර තිබූ අතර අනෙක් සමාගම විසින් රුපියල් 575ක මිල වැඩිවීමක් ඉල්ලා තිබූ බව සඳහන්.

පුවත යවන්න