ගෑස් සහ තිරිගු පිටි මිල වැඩි කරන්නත් ඉල්ලීම්

ගෑස් මිල සහ තිරිගු පිටි මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිඛෙනවා.

වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 700 කින් ඉහළ දැමීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත යෝජනා ලැබී ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි ඔහු පැවසුවේ.

මේ අතර පිටි සමාගම් කිහිපයක්ම තිරිගු පිටි මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කර තිඛෙනවා.

පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේල අදාළ ඉල්ලීම මේ වනවිට තම අමාත්‍යාංශයට යොමු කර ඇති බවයග

ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම සහ මෙරට විදේශ විනිමය අනුපාතවල පහළ යාම හේතුවෙන් සිය නිෂ්පාදන සඳහා යන පිරිවැය වැඩි වී ඇති බවය.

එහෙත් පාන්පිටි මිල ඉහළ දැමීම සඳහා මෙතෙක් අවසර දී නොමැති බව අමාත්‍යංශය සදහන් කළා.

පුවත යවන්න