ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු ගෙන මුදල් ගෙවීමට වැඩපිළිවෙලක්

පාරිභෝගිකයින් අඩක් භාවිත කළ ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැඳවා ඒ සඳහා යම් මුදල් ගෙවීමක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් අවදානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පාරිභෝගික අධිකාරියල නීතිපතිවරයා හා එක්ව මේ සදහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරමින් සිටින බව සදහන්.

ගෑස් සමාගම් නව සිලින්ඩර නිකුත් කළ බව පැවසුවද තවමත් තමන්ට ගෑස් සිලින්ඩර නොලැබුණු බවට ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව චෝදනා කරයි.

පුවත යවන්න