ගෑස් හිඟය ළඟදීම අවසන් ලු

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ඉදිරි දින කිහිපයේදී ගෑස් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂ තුනකට අධික ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන බව එම සමාගමේ අලෙවි සහ වෙළෙඳ අංශයේ උසස් නිළධාරියෙක් සදහන් කළා.

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ඇණවුම් කළ ගෑස් රැගත් නැවක් මේ වන විට වරායට පැමිණ ඇති බවත් එම ගෑස් ප්‍රමාණය ඇසුරුම් කර වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු දින කීපයක් ඇතුළත රටේ පවතින ගෑස් හිඟය පහව යනු ඇති බවත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ උසස් නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

කෙසේ වෙතත් ලිට්රෝ ගෑස් හිඟය අද දිනයේදී ද තවදුරටත් පැවති අතර ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලදී ගැනීමට ජනතාව පෝලිම්වල රැඳී සිටින ආකාරය දැකගත හැකිවුණා.

පුවත යවන්න