ගිණුම් හිමියන්ට නොදන්වා මුදල් අය කරන බැංකුවලට වැඩ වරදී

ඇතැම් බැංකු ආයතන විසින් ගිණුම් හිමියන්ට නොදන්නා මුදල් අය කර ගැනීම් සිදුකරන බවට පලවන වාර්තා පිළිබද දැඩි අවධානය යොමුකර පියවර ගන්නා බව මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසනවා.
එවන් කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

“ගිණුම් හිමියන්ගේ වැටුප්වලින් නොදන්වා මුදල් අයකරගැනීම් සිදුවෙනවා නම් එය සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියාවක්. කිසිම කෙනෙකුට තවත් කෙනෙකුගේ ගිණුමකින් සතයක්වත් ගන්න බෑ, ඒ අයට දැනුම්දෙන්නේ නැතුව. මම දන්නවා සමහර තැන්වලදී ඒ වගේ දේවල් සිදුවෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල්වලට අපි විරුද්ධව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඉදිරියේදී මම යෝජනා කරන්නත් යනවා යම්යම් ආකාරයට පොලී අනුපාතය වෙනස් ආකාරයට වැඩි කරන්නැති වෙන්න, මොකද සමහර අය කියනවා වෙලාවට ගෙව්වෙ නැති නිසා 3%කින් වැඩි කරනවා කියලා වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් වැරැදියි. ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඉඩ දෙන්න අවශ්‍ය නෑ. ඒ තැන්වලට අවශ්‍ය නීතිරීති ගේන්න අපි බලාපොරොත්තුවෙනවා.”

පුවත යවන්න