ගින්දර සමග සෙල්ලම් එපා / රුසියාව අමෙරිකාවට දන්වයි – Video

ගින්දර සමග ක්‍රීඩා කිරීමෙන් වළකින්නැයි රුසියාව අමෙරිකාවට දැනුම්දී තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද ලංකා ඒ නිවුස් ගෙන එන වාර්තාවක්.

පුවත යවන්න