ගිනිගත් නැව නිසා මීගමුව ආශ්‍රිත මත්ස්‍ය සම්පත දැඩි අවදානමක / නාරා ආයතනය

ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ රසායන ද්‍රව්‍ය මුහුදට මුසුවීම හේතුවෙන් මීගමුව ආශ්‍රිත මුහුදු කලාපයේ මත්ස්‍ය සම්පත දැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇති බව නාරා ආයතනය පවසනවා.

එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ ආචාර්ය දීප්ත අමරතුංග මහතා පැවසුවේ, සෑම රසායනික මූලද්‍රව්‍යක්ම එක එක ආකාරයෙන් සාගර පරිසරයට බලපෑම් කරන බවයි.

මේ වනවිට හලාවත සිට මිදිගම වෙරළ තීරය දක්වා ප්‍රදේශයට මින් එකතු වූ ප්ලාස්ටික්වල බලපෑම එල්ල වී ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ ආචාර්ය දීප්ත අමරතුංග මහතා සදහන් කළා.

ඔහු සඳහන් කළේ, රසායනික බලපෑම කොතරම් දුරට සිදු වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ජල සාම්පල මාරවිල සිට කළුතර දකුණු දක්වා ස්ථාන 17කින් ලබා ගන්නා බවය.

පුවත යවන්න