ගිනිගත් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවන්නේදැයි සෙවීමට සමුද්‍රීය පරීක්ෂණ අධිකාරියේ කණ්ඩායමක්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවක් සිදුවන්නේදැයි නිරීක්ෂණයට සමුද්‍රීය පරික්ෂණ අධිකාරියේ කණ්ඩායමක් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.

එහිදී ඊට අදාල සාම්පල ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කියාසිටියේ නෞකාව ගිනි ගැනීම නිසා සිදු වී ඇති පරිසර හානිය තවත් වසර 20 ක් පමණ යන තෙක් පවතිනු ඇති බවයි.

ගිනි ගැනීමෙන් පසුව වෙරළට ගොඩගැසු ප්ලාස්ටික් පැලට්ස් බහලුම් 40ක් එකතු කර තිබෙනවා.

ඒවා විනාශ කිරීම සඳහා ගබඩා කර තිබෙන බවයි පරිසර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

 

පුවත යවන්න