ගිනි ගත් නැවේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මුහුදු ජීවින් හා මසුන් හා පක්ෂින් මිය යයි

ගිනිගත් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මුහුදු ජීවින් හා මසුන් හා පක්ෂින් මියගොස් ඇතැයි, පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, නරා ආයතනය දැනටමත් එම මසුන්ගේ කොටස් පරීක්ෂා කරමින් සිටින බවයි.

දැනට තිබෙන තොරතුරු අනුව විෂ ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ඔවුන් මියගොස් ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මුහුදු ජීවින්ට හානි සිදුව ඇති ද යන්න පිළිබඳ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, රසායන ද්‍රව්‍ය විසිරි ඇති ප්‍රදේශවල මත්සයින් කැස්බෑවන් වැනි මුහුදු ජීවින් මියගොස් එම සතුන්ගේ සිරුරු වෙරළට ගොඩ ගසා ඇද්දැයි සොයා බැලීමට ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්ට උපදෙස් දී ඇති බවයි.

පුවත යවන්න