ගිහින් ආව, ඇවිත් ගිය වසන්ත යළිත් ආණ්ඩුවට යයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත්ව රජයේ අමාත්‍ය ධූරයක් ලබාගෙන යළි ඉන් ඉවත්වූ බව ප්‍රකාශ කළ වසන්ත සේනානායක මහතා අද පැවැති කැබිනට් රැස්වීමට යළි සහභාගීවූ බව අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ වසන්ත සේනානායක මහතා ආණ්ඩුවට සහාය දක්වන බවයි.ඔහු පසුගියදා සංචාරක හා වනජිවි කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන් අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය පැවති ඉකුත් 14 වනදා ඔහු සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වී යළි එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත සහය පළ කරන බව සඳහන් කළා.
ඒ අනුව මාසයක් තුලදී අවස්ථා 5කදී පමණ වසන්ත සේනානායක මහතා පිල් මාරු කර ඇති අතර එය ලංකාවේ දේශපාලනයේ වාර්තාගත පිල් මාරුවක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ.