ගුටි ඇනගන්න අභියෝග කරන මැති – ඇමති සංවාදය – (VIDEO)

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සභාව මිනිත්තු 05කට අද පෙරවරුවේ විනාඩි 5කට කල් තැබුණා.
මේ එම අවස්ථාවේදී අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ හා මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා අතර හටගත් උණුසුම් විවාදයයි.

පුවත යවන්න