ගුරැවරැන්ගේ ඔන්ලයින් වර්ජනය අදත්

ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වෙමින් ගුරු සංගම් ආරම්භ කළ වර්ජනය අද (15) දිනයේත් ක්‍රියාත්මක වනවා.

ගුරු වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ සිය ඉල්ලීම් පිළිබඳව රජය මේ දක්වා නිසි ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම වැඩවර්ජනය අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට හේතු වී ඇති බවයි.

විරෝධතා පැවැත්වූ ගුරු සංගම් නායකයින් අත්අඩංගුවට ගෙන බලහත්කාරයෙන් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට එරෙහිව ලංකා ගුරු සංගමය, ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය සමිති 14ක් එක්ව මෙම වැඩවර්ජනය දියත්කර තිබුණා.

මේ හේතුවෙන් අද දිනයේත් සමහර සිසුන්ගේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇණහිට ඇති අතර සීමිත වශයෙන් පමණක් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය මේ වන විට සිදුකෙරෙමින් පවතිනවා.

පුවත යවන්න