ගුරු – විදුහල්පතිවරු අදත් ඕෆ්ලයින්

ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වීමේ ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද (03) ත් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ සිය වැටුප් විෂමතාවයන් ඉවත් කිරීම සඳහා රජය සාධනීය පියවරක් නොගත් බව පවසමිනි.

මේ අතර ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් වැඩිකිරීමක් මෙම අවස්ථාවේ සිදුකළ නොහැකි බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඒකමතිකව තීරණය කළ බව අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා ඊයේ සදහන් කළා.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ, කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුවයි.

පුවත යවන්න