ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවලට ලබන සඳුදා විසඳුමක්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව සහ ගුරු විදුහල්පති සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ලබන සඳුදා පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් නියෝජිතයන් සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

වැටුප් කොමිසම සමග සාකච්ඡා කර වැටුප් ගෙවීම පිළිබඳ තීරණයකට එළැඹිය යුතු බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ.

පුවත යවන්න