ගුවන් හමුදා යානා, මෙරටදීම අලුත් වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතු විවිධ වර්ගවල ගුවන් යානා මෙරට දීම අලුත් වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගෙන තිබේ.

ජෙට් යානා ඇතුළු විවිධ යානා 13ක් සම්පූර්ණයෙන් අලුත්වැඩියා කොට අදාළ බලඝන වෙත මේ වනවිටත් ලබාදී අවසන්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අලුතෙන්ම ආරම්භ කළ ගුවන් යානා අලුත්වැඩියා පක්‍ෂාංගය සිය පස්වැනි සංවත්සරය සමරනු ලැබුවේ ඉකුත් ජනවාරි මාසයේදී. එය මෙරට ආරම්භ කෙරුණේ, චීනයේ කැටික් සමාගමේ ගුවන් සේවා ඉංජිනේරු අංශයේ තාක්‍ෂණික ආධාර යටතේ.

ඒ අනුව, චීනයේ නිෂ්පාදිත ගුවන් යානා වර්ග මෙහිදී පූර්ණ ලෙස අලුත්වැඩියා කෙරේ. මේ දක්වා ගුවන් යානා 13ක් චීනයේ ගුවන් යානා තාක්‍ෂණ විශේෂඥයින්ගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ පූර්ණ අලුත් වැඩියාවට ලක්කර යළි අදාළ බලඝන වෙත ලබාදී තිබේ.

එෆ් සෙවන් වර්ගයේ ප්‍රහාරක ජෙට් යානා දෙකක්, කේ එයිට් වර්ගයේ නියමුවන් පුහුණු කිරීමේ ජෙට් යානයක්, වයි ටුවෙල් වර්ගයේ ගුවන් යානා තුනක් සහ පී.ටී. සික්ස් වර්ගයේ පුහුණු ගුවන් යානා දෙකක අලුත්වැඩියා කටයුතු මේ වනවිට ක්‍රියාත්මකයි.

පුවත යවන්න