ගෙවුණු දිනයේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ඉංගිරියට/ පළාත් තුනකට අදත් මහ වැසි

ගෙවුණු පැය 24 තුළ දිවයිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ඉංගිරිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව ඉංගිරියට මිලිමීටර් 311ක පමණ වර්ෂාතනයක් ඇදහැලී ඇත.

එමෙන්ම හොරණ සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශවලට ද මිලිමීටර් 150 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇද හැලී තිබුණා.

මේ අතර ඉදිරි පැය 24 තුළ බස්නාහිරල සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිගමිග 150ට වැඩි තද වැසි ද මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිගමීග 100 ට වැඩි වැසි ද ඇති විය හැති බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකිපල කරයි.

පුවත යවන්න