ගේල් ගෙන් ඉන්දියාවට ස්තුතිය

ජැමෙයිකාවට කොරෝනා ඒනත් තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ක්‍රිස් ගේල් ඉන්දියාවට ස්තුතිය පළකර තිබෙනවා.
එරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා මුණගැසී මේ පිළිබද ස්තුතිය පළ කළ බවයි ක්‍රිස් ගේල් පවසන්නේ.
මේ දක්වා ජැමෙයිකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 34,000 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අතරින් සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 15,000 ක්.
මරණ 500 ක් ද එරටින් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න