ඝාතනයට ලක් වූ තරුණිය සිටි ලැඟුම්හලේ හිමිකාරිනියගෙන් අනාවරණයක් – Audio

වේල්ලවීදියෙන් හමුවූ මළ සිරුර හිස සුන් මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් එම තරුණිය අවසන්වරට රැදී සිටි ලැඟුම්හලේ හිමිකාරිනිය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා තිබෙනවා.
ඇය පවසන්නේ අදාළ මළ සිරුර හමුවීමෙන් පසු අපරාධය සිදුකළ පුද්ගලයා දුරකථනයෙන් තමන් අමතා තර්ජන සිදුකළ බවයි.

පුවත යවන්න