චීනයට එරෙහිව පියවර ගන්නැයි පිලිපීන ජනපතිට බලපෑම්

දකුණු චීන මුහුදු කලාපයේ පවතින පිලිපීනයට අයත් මුහුදු කලාපයේ රැදී සිටින චීන යාත්‍රා වහා ඉවත් කර ගැනීමට චීනයට බලකරන්නැයි පිලිපීනයේ නති සම්පාදකයන් එරට ජනපති රොඩ්රිගූ ධුතර්තේට බලපෑම් කර තිබෙනවා.
මේ වන විට පිළිපීන මුහුදට චීන යාත්‍රා සිය ගණනක් ළගාවී එහි රදවා ඇති අතර ,මේ පිළිබද නිහඩව සිටින බවටයි පිලිපීන ජනපතිවරයාට චෝදනා එල්ලවන්නේ.
ඒ අනුව යටත්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය අතහැර රටේ අයිතිය වෙනුවෙන් හඩ නගන ලෙසට ඔහුට බලපෑම් එල්ලවනවා.
දකුනු චීන මුහුදේ පිලිපීනයට අයත්ව පැවැති මුහුදු කලාපය ද තමන් සතු බවයි චීනය මේ වන විට අවධාරණය කරන්නේ.
ඒ අනුව එම මුහුදු කලාපයේ චීන යාත්‍රා මේ වන විට බලහත්කාරයෙන් රදවා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න