චීනයට ලෝක බලවතා විය නොහැකියි / අමෙරිකානු ජනපති කියයි

චීනයට ලෝක බලවතා බවට පත්වීමේ හැකියාවක් නොමැති බව අමෙරිකානු ජනපති ජෝ බයිඩන් පවසනවා.
චීනය සමග ගැටුමකට හෝ තරඟයකට නොපෙළඹණු ද තමන්ගේ තමය අනුව චීනයට ලෝක බලවතා බවට පත්විය නොහැකි බවයි අමෙරිකානු ජනපතිවරයා පවසන්නේ.
චීනයට ලෝකයේ ආර්ථික බලවතා බවටත් ,ධනවත්ම රට හා සුපිරි බලය බවට පත්වීමටත් අවශ්‍ය වී ඇති ආකාරයක් දිස්වන බව ද ජෝ බයිඩන් පෙන්වා දෙනවා.
ක්වාඩ් සංවිධානය යටතේ එක්වූ රටවල් චීනයට එරෙහි අරගලයක් සදහා යොමු නොකරන අතර එරට නිවැරදි මාවතට යොමුකිරීමට අවශ්‍ය බලපෑම් කරන බවයි ජෝ බයිඩන් සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න