චීනයට සම්බන්ධ ප්‍රංශ සමාගම් 4කටත් චෝදනා

චීනයේ උයිගර් ජන කොටස්වල බලහත්කාර ශ්‍රාමය භාවිත කළ බවට ප්‍රංශයේ බහු ජාතික සමාගම් 4කට එරෙහිව චෝදනා ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
චීනය තුල ක්‍රියාත්මක මෙම ආයතන වල සේවා සඳහා උයිගර් ජන කොටස්වල ශ්‍රමය භාවිත කර ඇති බවටයි ප්‍රංශ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක දැක්වෙන්නේ.
මෙම සමාගම්වලට එරෙහිව දැඩි පියවර ගත යුතු බවටද එමගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.
චීනයේ උයිගර් ජනතාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කරන පාර්ශව හා ආයතනවලට එරෙහිව සීමා පැනවීමටයි චීනය මේ වන විට කටයුතු කරමින් පවතින්නේ.
ඒ අනුව අඩිඩාස් ඇතුළු සමාගම් රැසක ලාංජන චීන මාධ්‍ය තුල වාරණය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න