චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක්

චීනය විසින් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක් සහ යුවාන් බිලියන 02 ක මුදල් හුවමාරු පහසුකමක් ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.
ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් චීනයේ එක් තීරයක් එක් මාවතක් ශ්‍රී ලංකා වැඩ සටහන සඳහන් කළේ, ඉදිරි සති දෙක තුළ එම ණය පහසුකම හිමිවීමට නියමිත බවයි.
මේ යටතේ ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයට අමතරව ඩොලර් මිලියන 600 ක පමණ විනිමය ණය පහසුකමක් මෙරටට ලබාදීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න