චීනයේ උයිගර් ප්‍රජාවට මැන්ඩරීන් භාෂාව ඉගැන්වීමේ මෙහෙයුමක් ?

උයිගර්වරුන්ට එරෙහි ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් වෙනත් රටවල විවේචන නොතකා චීනය උයිගර් ජන කොටස් අතර මැන්ඩරින් භාෂා අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා.
චීනය උයිගර් මුස්ලිම්වරුන් සමූහ රැඳවුම් කඳවුරුවලට යැවීම, ඔවුන්ගේ ආගමික කටයුතුවලට ඇඟිලි ගැසීම සහ ප්‍රජාවේ සාමාජිකයින් යම් ආකාරයක බලහත්කාරයෙන් නැවත අධ්‍යාපනය සදහා යැවීම පිළිබද චෝදනාවන්ට ලක්ව සිටියා.
කෙසේ වෙතත් සමාජිය ගැටඵ අවම කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් ලෙස උයිගර් ජන කොටස්වලට මැන්ඩරින් භාෂාව ඉගැන්වීම සිදුවන බවටයි සමාජ මාධ්‍ය මගින් ඇතැම් පාර්ශව පෙන්වා දී ඇත්තේ.
මෙම ක්‍රියාවලය චීනයට ුසම්බාධක මෙන්ම එහි ප්‍රතිරූපය බිද දැමීම සඳහා ද බලපා ඇති බවටද චෝදනා එල්ල වනවා.

 

පුවත යවන්න