චීනයේ ප්‍රබලතම ප්‍රහාරක යානය වර්ධනය කරයි

චීනය විසින් තම දියුණුතම stealth fighter ජෙට් යානය වන ජේ – 20 යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩි දියුණු කළ දේශීය ජෙට් එන්ජින් මේ වෙනුවෙන් භාවිත කර ඇති බවයි අනාවරණ කර ඇත්තේ.

අමෙරිකාවේ එෆ්- යානාවලට චීනයේ අභියෝගාත්මක යානය ලෙසයි ජේ- 20 නම් කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න