චීනයේ පිළිවෙත අමානුෂිකයි / තායිවානය කියයි

තම රට සම්බන්ධයෙන් චීනය අනුගමනය කරන පිළිවෙත දැඩි කෲර එකක් බව තායිවානය පවසනවා.
මේ වන විටත් තම රටට එරෙහිව ආක්‍රමණශීලී සූදානමක චීනය පසුවන බවයි, තායිවානයේ උප ජනපති ලායි චින්ගේ තේ සදහන් කළේ.
මිලියන 23ක් වාසය කරන තායිවානයේ කිසිවකු චීනය යටතේ ජීවත්වීමට කැමැත්තක් නොදක්වන බවද මෙහිදී හෙළිකර තිබෙනවා.
මේ වන විටත් තම රට ආසන්නයේ චීනය සිදුකරන යුධ අභ්‍යාස නිසැක ආක්‍රමණයක පෙර සූදානම බවයි තායිවානය පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න