චීනයේ බිරින්දෑවරුන්ගෙන් 5න් 1කට විවාහය එපා වෙලා

චීනයේ අතෘප්තිමක් බිරින්දෑවරුන්ගේ ප්‍රතිශතය වසර 10කට පෙර මට්ටමට වඩා දෙගුණයක් බවට පත්ව ඇතැයි සවුත් චයිනා මෝනිං පෝස්ට් පුවත්පත පවසනවා.
ඒ අනුව සෑම කාන්තාවන් 5 දෙනකුගෙන්ම එක් අයකු විවාහය පිළිබද අතෘප්තිමත් මතයක් දරන බවයි එම පුවත්පත වාර්තා කළේ.
නිවසේ කටයුතු හා විවාහ දිවියේ වගකීම් දැරීම පිළිබද අතෘප්තිමත් බව මේ සදහා මුල්ව ඇති බව සදහන්.
2012 වසරේ මේ පිළිබද සිදුකළ සමීක්ෂණයකදී චීනයේ කාන්තාවන් 10 දෙනකුගෙන් අයකු විවාහය පිළිබද අතෘප්තිමත් බව හෙලිකර තිබුණා.
එය වසර 9ක් තුල දෙගුණයකින් වර්ධනයවීම විශේෂත්වයක්.

පුවත යවන්න