චීනය ගැන අමෙරිකානුවන්ගේ විශ්වාසය පහත වැටිලා

අමෙරිකානු වැසියන් අතර චීනය පිළිබද පවතින විශ්වාසය බරපතල මට්ටමින් පහත වැටී ඇති බව නවතම මත විමසුමකින් අනාවරණවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සියයට 79ක අමෙරිකානුවන් චීනය අමෙරිකානු විරෝධී පියවර සිටින බවට විශ්වාස කරන බවයි මෙම වාර්තාව පවසන්නේ.
චීනය අහිතකර නොවනු ඇති බවට සියයට 20ක අමෙරිකානුවන් විශ්වාස කරන අතර සියයට 1ක් මධ්‍යස්ථ මතයක පසුවනවා.
1989 සිට අඛණ්ඩව චීනය පිළිබද අමෙරිකානුවන්ගේ විශ්වාසය අවම වෙමින් පවතින අතර කොරෝනා වසංගතය සමග එය ඉතිහාසයේ අවම අගයට ළගාවී තිබෙනවා.
හොංකොං , තායිවානය, දකුණු චීන මුහුද , වෙළඳ උපක්‍රම ආදී තත්ත්වයන් මෙම විශ්වාසය බිදවැටීමේ සාධක ලෙසයි නම් කර තිබුණේ.

පුවත යවන්න