චීනය ජනගහන අර්බුධයක

ලබන සතියේ බීජීනයට රැස්වන චීන දේශපාලන මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් මූලික කරුණු 2ක් පිළිබද සාකච්ජා කිරීමට නියමිත බව සවුත් චයිනා මෝනින් පෝස්ට් පුවත්පත පවසනවා.
ඒ අනුව එරට ණය මට්ටම ඉහළ යාම හා ජනගහන වර්ධන වේගය පහල යාම පිළිබද මෙහිදී මූලික අවධානය යොමුකිරීමට නියමිතයි.
චීන ජනගහනය සීමා කිරීම සඳහා එක්දරු ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ගිය අතර එය චීනයේ ජනගහන වර්ධන වේගය අවමවීමට බලපා තිබුණා.
පසුව එම සීමා අවම කළද මේ වන විටත් එම වේගය පහත වැටෙන බවයි චීනයේ නවතම සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙන්නේ.
එසේම චීනයේ ණය ගැටලුව ද මෙහිදී දැඩිව සලකා බැලීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න