චීනය සමඟ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා මූලික සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

2010 – 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ අවසන් භාගයේදී මෙම යෝජනාව මුලින්ම දෙරට නියෝජිතයන් සාකච්ඡාවට ගත් නමුත් ඉන් අනතුරුව බලයට පත් යහපාලන රජය සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන ගියේ නැත.

එමනිසා දැන් නැවත සාකච්ඡාව ආරම්භ කර ඇති අතර දෙරට අතර නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන භාණ්ඩ වැඩිපුර චීන වෙළෙඳපොළට යැවීම බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා සදහන් කළා.

දැනට පවත්නා තත්ත්වය අනුව දෙරට අතර වාර්ෂික වෙළදාම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3000ක් පමණය.

චීනයෙන් මෙරටට වසරකට ඩොලර් මිලියන 3700ක පමණ විවිධ නිෂ්පාදන ගෙන්වන නමුත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්ෂිකව අපනයනය කරන්නේ ඩොලර් මිලියන 700ක පමණ නිෂ්පාදන තොගයකි.

පුවත යවන්න