චීන කොවිඩ් එන්නත ගැන තීරණය ලෝක ​සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතියෙන් පසු

කොවිඩ් මර්දනය සඳහා චීනයේ නිෂ්පාදනය කර ඇති සිනෝෆාම් එන්නත මෙරට භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට අවශ්‍ය කිසිඳු ලිපි ලේඛනයක් මෙතෙක් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ලැබී නැති බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ සඳහන් කරයි.

මෙම එන්නත සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවා මෙතෙක් අනුමැතිය දී නැති බවත් එන්නත සම්බන්ධයෙන් වූ ලියකියවිලි පරීක්ෂා කරමින් සිටින බවත් වෛද්‍ය ජයසිංහ කියයි.

ලෝක ​සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙම එන්නතට අනුමැතිය ලබාදුන් පසු අදාළ ලියකියවිලි විශේෂඥ කමිටුව මගින් පරීක්ෂා​ කර සිනෝෆාම් එන්නත මෙරටට සුදුසුද නැද්ද යන්න තීරණය කළ හැකි යැයි විශේෂඥවරයා අවධාරණය කරයි.

 

ශ්‍රියානි විජේසිංහ

පුවත යවන්න