චීන යානය ගත් අඟහරු ජායාරූපයක් පොළවට එවයි

අඟහරුගේ කක්ක්ෂයේ රැදී පවතින චීනයේ ටියෑන්වෙන් 1 යානය විසින් එම ග්‍රහයාගේ ජායාරූපයක් පොළවට එවා තිබෙනවා.
චීන අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ ආයතනය පැවසුවේ , මේ වන විට අඟහරු කක්ක්ෂයේ සිට එම යානය පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි.
චීනය විසින් එම ග්‍රහයා වෙත පළමු යානය වන්නේද ටියෑන්වෙන් 1 යානයයි.
එය තවත් මාස කිහිපයක් අඟහරු කක්ක්ෂයේ රැදීමෙන් පසුව එහි ගොඩබැසීමට නියමිතයි.
මේ වන විට එමීර් රාජ්‍යයේ අමල් ව්‍යාපෘතියේ යානය ද අඟහරු කක්ක්ෂයේ පවතිනවා.
නාසා ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය මේ වන විට අඟහරුගේ ජෙසේරෝ ආවාටය තුලයි රැදී පවතින්නේ.

පුවත යවන්න