චීන යානා 77ක් දින 2කදී තායිවාන අහසට

ගතවූ පැය 48 තුල වාර්තාගත චීන ප්‍රහාරක යානා සංඛ්‍යාවක් තායිවාන ගුවන් අවකාශයට පිවිස ඇති බව සී එන් එන් පුවත් සේවය පවසනවා.
ඒ අනුව යානා 77ක් පෙරේදා රාත්‍රියේ සිට තායිවාන ගුවන් අවකාශයට ළගාවී තිබුණා.
මෙය පැහැදිලි අවදානමක් පිළිබද ඉඟි කරන තත්ත්වයක් බවයි ,තායිවාන රජය පවසන්නේ.
චීනයේ 72 වන ජාතික දිනය සමග මෙම ආක්‍රමණශීලී හැසිරීම වර්ධනය වී තිබෙනවා.
මේ හරහා ගැටුමක අවදානමක් උත්සන්න විය හැකි බවයි තායිවාන රජය අවධාරණය කළේ.
පුවත යවන්න