චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක්

චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක් පවතින බව වාණිජ කර්මාන්ත හා සේවා ප්‍රගතිශීලී සේවක සංගමයේ සභාපති බන්දුල සමන්කුමාර මහතා පවසනවා. කොළඹ මාධ්‍ය හමුවකදීයි ඒ මහතා මේ බව කියාසිටියේ.

ජාතික සම්පත් විදේශ රටවලට හා සමාගම්වලට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික සම්පත් විකිණීමට එරෙහි තෙල් වරාය විදුලි ඒකාබද්ධ සන්ධානය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. එම සන්ධානයේ වෘත්තිය සමිති නායකයන්ගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත යොමු කරමින් ඉල්ලා ඇත්තේ අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වන ලෙසයි.

යුගදනවි බලාගාරය, පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය, වරාය ක්ෂේත්‍රය මෙන්ම බලශක්ති ක්ෂේ ත්‍රය ඇතුළු අංශ ගණනාවක් පිලිබදව කරුණු එම ලිපියට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. වරායේ වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයද අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා ඇත්තේ වරායට නගරයට මායිම්ව දකුණු කොළඹ වරායට පිවිසෙන ප්‍ර වේශ මාර්ගයේ පිහිටි අක්කර 13 ක ඉඩම සහ වරාය සේවා විකිණීම නතර කර ගැනීම සදහා මැදිහත් වන ලෙසයි.

පුවත යවන්න